PROFIEL VAN STICHTING UIT EIGEN BEWEGING

Mijn foto
Ho, tot hier en niet verder...! Bewustwording én gedragsverandering op het gebied van de psychosociale ontwikkeling én psychosociale weerbaarheid van kinderen en jongeren. Met het lijf als basis voor het ontwikkelen van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen! Een laagdrempelige en diepgaande methode die zich richt op de oorzaak achter het probleemgedrag, met expliciete aandacht voor de basisbehoeften en betrokkenheid van kind én ouders. De stichting verzorgt de opleiding Specialist Psychosociale Ontwikkeling, bestaande uit de basis- en advanced opleiding. Ook verzorgen we (op uitnodiging) seminars, trainingsdagen, lezingen.

zondag 16 december 2012

“Ho, tot hier en niet verder…!”


Deze methode maakt kinderen en jongeren psycho-sociaal weerbaar en biedt ouders, opvoeders en leerkrachten nieuwe opvoedkundige vaardigheden.

Vaak zoekt men de cognitieve (sociale vaardigheid - praatgroepen) of de fysieke oplossing (zelfverdediging-krachtsport) voor problemen als pesten en geweld.

Maar de kracht moet op de eerste plaats in het kind zelf liggen, niet in het hanteren van aangeleerde vaardigheden. Het kind moet zijn zelfvertrouwen en sterkte hervinden.

“Ho, tot hier en niet verder…!” richt zich op het doen en ervaren vanuit het kind zelf, door de primaire functie van de mens ‘het bewegen’ aan te spreken. De eerste ervaringen van de mens bestaan uit ‘bewegen’ en zijn voor altijd opgeborgen in het ‘emotionele brein’.

De ouders, opvoeders en leerkrachten zijn, met hun eigen opvoeding en achtergronden, deel van het veranderingsproces in het kind. Zij krijgen inzicht in de relatie met het kind en hun rol daarin, en krijgen vaardigheden aangereikt.

Reeds 85 opgeleide en geregistreerde trainers gebruiken de methode “Ho, tot hier en niet verder…!” op scholen, in instellingen of eigen praktijk. Meer dan 10.000 kinderen hebben in de afgelopen 15 jaar een training gevolgd. De resultaten zijn verrassend succesvol.

De methode verdient meer bekendheid en een ruimere toepassing omdat dit onze wereld liefdevoller maakt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten