PROFIEL VAN STICHTING UIT EIGEN BEWEGING

Mijn foto
Ho, tot hier en niet verder...! Bewustwording én gedragsverandering op het gebied van de psychosociale ontwikkeling én psychosociale weerbaarheid van kinderen en jongeren. Met het lijf als basis voor het ontwikkelen van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen! Een laagdrempelige en diepgaande methode die zich richt op de oorzaak achter het probleemgedrag, met expliciete aandacht voor de basisbehoeften en betrokkenheid van kind én ouders. De stichting verzorgt de opleiding Specialist Psychosociale Ontwikkeling, bestaande uit de basis- en advanced opleiding. Ook verzorgen we (op uitnodiging) seminars, trainingsdagen, lezingen.

woensdag 23 januari 2013

Pesten: een uiting van ongenoegen en pijn?


Om pesten tegen te gaan legt men vaak de nadruk op het inzetten van protocollen en het vergroten van de psycho-fysieke weerbaarheid. Daarmee krijgt een deel van de problematiek wel de aandacht, maar wordt niets gedaan aan de oorzaak, de bron van waaruit pestgedrag voortkomt. De oorzaak en de bron van pestgedrag is complex, maar zeker is dat pesten en geweld voorkomt uit een onbalans bij het kind en gezien kan worden als een uiting van innerlijk ongenoegen en pijn!

Een kind dat ‘stevig in zijn schoenen staat, en lekker in zijn vel’ zit, is er niet op uit om anderen schade toe te brengen. Om zichzelf beter te voelen, heeft het niet nodig de ander naar beneden te halen. Het voorkomen van geweld begint bij een innerlijk gevoel van veiligheid en geborgenheid. Vanuit je veilig voelen kun je nieuwsgierig zijn naar de ander: de basis van respectvol omgaan met elkaar!

Veel kinderen die deelnemen aan onze kind/ouder-trainingen zijn ‘sociaal onhandig’, worden gepest of pesten zelf kinderen. Op scholen, in klassen waar onvoldoende basisveiligheid aanwezig is, richten we ons op het verbeteren van het leer-en leefklimaat. Juist door de samenwerking met de verschillende betrokkenen (het kind, de ouders en de leerkrachten) en het versterken van de psychosociale vaardigheden bij het kind, zien we opvallend goede resultaten. Deze aanpak vermindert pestgedrag, zowel bij de pester als de gepeste, werkt preventief, ook naar andere gedragsproblemen, depressiviteit of angstklachten.

Het is schokkend dat de dood van kinderen nodig is om volwassenen wakker te maken en zich te bezinnen op keuzes en aandachtsgebieden, die fundamenteel zijn voor een samenleving. Ik pleit voor een bredere benadering vanuit ontwikkelingsperspectief, waarbij niet alleen het symptoom, maar ook de bron van waaruit geweld voortkomt, aandacht krijgt. Het is van groot belang om de innerlijke ‘basis’ van het kind te versterken én de ouders en opvoeders daarin te ondersteunen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten