PROFIEL VAN STICHTING UIT EIGEN BEWEGING

Mijn foto
Ho, tot hier en niet verder...! Bewustwording én gedragsverandering op het gebied van de psychosociale ontwikkeling én psychosociale weerbaarheid van kinderen en jongeren. Met het lijf als basis voor het ontwikkelen van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen! Een laagdrempelige en diepgaande methode die zich richt op de oorzaak achter het probleemgedrag, met expliciete aandacht voor de basisbehoeften en betrokkenheid van kind én ouders. De stichting verzorgt de opleiding Specialist Psychosociale Ontwikkeling, bestaande uit de basis- en advanced opleiding. Ook verzorgen we (op uitnodiging) seminars, trainingsdagen, lezingen.

woensdag 4 september 2013

Gun je kind de uitdaging van zijn probleem!

Goede redenen om je kind te laten stunt(el)en! 

Kinderen leren op zich zelf te vertrouwen en zelfstandig te worden als zij de kans krijgen om naar vermogen, met hun eigen probleem te stoeien en te stuntelen. Durf jij als ouder, opvoeder het probleem van je kind, ook bij het kind te laten – en het kind te helpen zoveel mogelijk zélf zijn probleem op te lossen?!

 Kinderen leren zelf op zich zelf te vertrouwen en zelfstandig te worden als zij de kans krijgen om naar vermogen, met hun eigen probleem te stoeien en te stuntelen. Durf jij als ouder, opvoeder het probleem van je kind, ook bij het kind te laten – en het kind te helpen zoveel mogelijk zélf zijn probleem op te lossen?!

Bijna elke ouder doet het: je kind beschermen tegen problemen. We willen allemaal ons kind gelukkig zien, en het is voor ons soms zo gemakkelijk om ‘even’ het probleem van ons kind op te lossen.
Of… we kunnen het niet aanzien: de frustratie, het verdriet, de boosheid, de angst. Ook een reden om zo snel mogelijk in te grijpen en het probleem uit de wereld te helpen.

Het is onvermijdelijk dat kinderen problemen tegen komen in hun leven …..
Het begint al vroeg: de baby die honger heeft. die gekoesterd wil worden, die niet in slaap kan komen,
de peuter die niet snel genoeg naar zijn zin kan lopen, niet óp de tafel kan kijken en grijpen, zijn lievelingsspeeltje niet kan vinden….Het oudere kind dat niet durft te vragen of het mee mag spelen, niet uitgenodigd wordt op een verjaardag, niet goed is in voetballen, gepest wordt vanwege …

Kinderen komen dus problemen tegen in hun leven, en er is een goede reden om hen te laten stunt(el)en met deze problemen.

Als wij het probleem van een kind oplossen, gaan we er vanuit dat het kind dit niet zèlf kan of zelf kan leren. We houden het kind afhankelijk van de oplossingen van ons en anderen. Wát er ook geleerd moet worden in het leven, we doen dat met vallen en opstaan, oefenen, oefenen, oefenen….

Stel : je peuter gaat leren staan en lopen. Dit lukt alleen met eindeloos proberen, vallen en weer opstaan. Stel dat jij dat wil voorkomen: je legt het kind voortdurend weer op de grond, je draagt het kind overal naar toe, je houdt het voortdurend vast, je vangt het telkens op uit angst dat het zich bezeert. Leert het kind zo zelfstandig te lopen? en wat zijn de gevolgen voor zijn zelfvertrouwen en zelfstandigheid?

Van stuntelen naar stunten!
Zo werkt het ook met andere problemen. Als wij het kind zijn probleem gunnen, meer en meer de ruimte geven om te stuntelen met zijn eigen probleem, ontdekt het wat het kan, of nog beter wil leren doen.
Als het lukt is er de triomf!: 
“Ik heb het zélf opgelost!” en we zien een BIG SMILE!
Zo leren wij kinderen goed voor zichzelf te zorgen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten