PROFIEL VAN STICHTING UIT EIGEN BEWEGING

Mijn foto
Ho, tot hier en niet verder...! Bewustwording én gedragsverandering op het gebied van de psychosociale ontwikkeling én psychosociale weerbaarheid van kinderen en jongeren. Met het lijf als basis voor het ontwikkelen van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen! Een laagdrempelige en diepgaande methode die zich richt op de oorzaak achter het probleemgedrag, met expliciete aandacht voor de basisbehoeften en betrokkenheid van kind én ouders. De stichting verzorgt de opleiding Specialist Psychosociale Ontwikkeling, bestaande uit de basis- en advanced opleiding. Ook verzorgen we (op uitnodiging) seminars, trainingsdagen, lezingen.

donderdag 23 november 2017

OUDERS EN KINDEREN IN DE KNEL door evidenced based?!

Waarom wij uitgaan van een SYSTEEMGERICHTE, INTEGRATIEVE benadering (Ho, tot hier en niet verder...!) van kind en ouders bij psychosociale problemen, met de 
DIALOOG als uitgangspunt!?

Ouders staan vaak machteloos bij het lijden van hun kind. Vaak hebben ze al van alles geprobeerd en heeft niets afdoende hun kind geholpen. Als kind en ouders bij ons aankloppen, starten wij vanuit de dialoog, kijkend naar de mogelijkheden van het hele kind (niet alleen het probleem) en zijn omgeving ondermeer de ouders.
We zoeken naar sterke en zwakke kanten emotioneel, relationeel, cognitief en lichamelijk. We kijken ook naar de prikkels en prikkelverwerking. Zo kunnen we sámen met kind en ouders en helemaal afgestemd op de behoeften, besluiten op welke manier zij hun eigen kracht kunnen versterken en de regie over hun leven weer zelfstandig kunnen opnemen. Meer dan 95% van de kinderen, jongeren en hun ouders ervaren dat ze hierdoor geholpen worden.

Helaas, werkt de reguliere hulpverlening in toenemende mate evidence-based: de hulpverlener '(be)handelt' op basis van de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Niet zelden leidt dat tot de toepassing van richtlijnen en protocollen op een individueel kind, met de ouders in de zijlijn. Terwijl op basis van wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gemiddeld slechts 50 tot 70% van de kinderen met een vergelijkbare problemen zich hiermee geholpen voelen.

Te weinig worden ouders (en kind) gehoord en serieus genomen. Zij worden ondergeschikt gemaakt aan de 'wetenschappelijke kennis' of input, door de behoefte van de hulpverlener om het protocol af te werken.
Wanneer de behandeling niet het vooraf vastgestelde resultaat heeft, komt het voor dat het aan het kind verweten wordt. Het kind moet bijvoorbeeld zijn best doen om sociaal vaardiger te worden, of te leren meer te incasseren. Of misschien moet het (andere) medicatie gaan gebruiken. In plaats van te helpen, krijgt het kwetsbare!!! kind er een probleem bij. De verborgen boodschap is dan dat het niet de behandeling was die faalde, want die is immers evidence based”.

Alleen met het hart kan men goed zien, het wezenlijke is onzichtbaar voor het oog..... 
(Antoine De Saint-Exupéry)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten